ЗА НАС ПРОЕКТИ ЕКИП ГАЛЕРИЯ КОНТАКТИ EU FUNDS
вие се намирате в: за нас . проекти . екип . галерия . контакти . eu funds Instagram Instagram Български Език English

ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19


„Емил Крумов и Ко” ООД получи безвъзмездна финансова помощ по договор: BG16RFOP002-2.089-1508-C01 от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“ по проект "Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19".

Процедура и главна цел:
Процедурата е за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“. Целта на процедурата е oсигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Бенефициент:
„Емил Крумов и Ко” ООД

Обща стойност на проекта:
50 000 лв. (от които 42 500 лв. европейско и 7 500 лв. национално съфинансиране).

Срок на проекта:
Начало: 09.12.2021 г.
Край: 09.03.2022 г.
„Емил Крумов и Ко” ООД получи безвъзмездна финансова помощ по договор: BG16RFOP002-2.073-4546-C01 от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“ по проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"

Процедура и главна цел:
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“. Целта на проекта е да осигури оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Бенефициент:
„Емил Крумов и Ко” ООД

Обща стойност на проекта:
10 000 лв. (от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране).

Срок на проекта:
Начало: 17.07.2020 г.
Край: 17.10.2020 г.
за нас проекти екип галерия контакти eu funds privacy policy
последно обновен: 14.05.2024 (c) "Емил Крумов & Ко" ООД